DE FAUNAFLAT

In verstedelijkt Nederland zijn steeds meer dieren dakloos. Moderne bouwtechnieken geven biodiversiteit in de bebouwde omgeving weinig kans. Met de Faunaflat krijgen kleine dieren een eigen plek in de woonomgeving. Toegespitst op de wensen van verschillende dieren is de flat een waardevolle ecologische toevoeging aan stedelijke gebieden of grensgebieden tussen stad en natuur. De faunaflat kan worden ingepast in alle stedelijke milieus met een groen karakter. Bij het realiseren van nieuwe woonwijken kan de flat het verdwijnen van verblijfsgebieden van diverse dieren compenseren. Iedere faunaflat wordt ontwikkeld aan de hand van de stedenbouwkundige, landschappelijke en ecologische kenmerken van de omgeving. Het is een karakteristiek object en een verrijking  van elke stedelijke omgeving.

 

De flat bestaat uit een kern van beton met daaromheen een schil van metselwerk. Keuze in de toe te passen baksteen en openingen in het metselwerk maakt iedere flat uniek. De betonnen kern is door de hoge luchtvochtigheid en gelijkmatige temperatuur geschikt als winterverblijf voor vleermuizen en amfibieën. In de spouw tussen de kern en het metselwerk kunnen nestkasten geplaatst worden met verschillend gedimensioneerde invliegopeningen. De grootte van de invliegopeningen wordt aangepast op de vogels die in de omgeving voorkomen. Vleermuizen kunnen de spouw in de zomer gebruiken om overdag te verblijven.  Daarnaast is het mogelijk om kasten te plaatsen voor bijen en vlinders. Door het gebruik van kalkrijke metselspecie wordt de flat aantrekkelijk voor muurplanten. De betonen bovenkant wordt voor elke Faunaflat speciaal ontwikkelt, aan sluitend op de lokale situatie.

 

De kop

De Faunaflat wordt aan de bovenkant afgerond met een betonnen element. Dit element wordt per project ontworpen om het object specifiek te maken voor het gebied waar die in komt. In Assen is dit element ontworpen voor huiszwaluwen. In Ede voor uilen en een ooievaarsnest. In overleg met de klant wordt de insteek voor het ontwerp van de kop bepaald.

 

Metselwerk

Het metselwerk bestaat uit stenen van waalformaat gemetseld in halfsteens verband. De kleur en textuur van de steen worden in overleg met de klant en met oog voor de omgeving uitgezocht.

 

Invliegopeningen

De combinatie van verschillenden invliegstenen is afhankelijk van de plaatselijke flora en fauna. Deze combinatie wordt in samenspraak met de opdrachtgever gekozen. Alle invliegopeningen worden gemaakt van geprefabriceerde witte betonstenen.

 

De kern

De kern is uit metselwerk opgetrokken. Tijdens de bouw worden de elementen aan de binnenkant opgeruwd zodat vleermuizen en amfibieën de ruimte kunnen gebruiken om te overwinteren. Doordat het geheel op grondwaterniveau staat heeft de kern een vochtig klimaat met een constante temperatuur.

Fundering

De faunaflat is gefundeerd op een betonnen plaat die, afhankelijk van de ondergrond, op zand wordt gestort of op palen wordt geplaatst.