GEREALISEERD

Faunaflat in Assen

De eerste faunaflat werd in het najaar 2010 gebouwd in Assen. Hij staat dicht tegen het centrum aan, op een oude gasfabriek terrein aan de rand van het Asserbos. Bij het her-ontwikkelen van het terrein tot woningbouw locatie was de wens om iets te doen voor het rijke vogel en vleermuizen leven in de omgeving. De Faunaflat bevat verblijf voor vleermuizen, salamanders, metselbijen en vele vogelsoorten. Onder andere voor de huismus, gierzwaluw, spreeuw en koolmees. De betonen bovenkant van het object bevat nestgelegenheid voor de huiszwaluw. Hij is in een vijver geplaatst om zo mensen op een afstand te houden en salamanders en andere amfibieën toegang te geven. Het onderste deel is met kalkrijke specie gemetseld zodat verschillende varens er makkelijk aan kunnen groeien.

 

 

Faunaflat Ede / Veenendaal

In het natuurontwikkelingsgebied “de Groene Grens” tussen Ede en Veenendaal is in het najaar van 2012 een Faunaflat gerealiseerd. In het gebied komt ruimte voor natuur, wandelaars en ruiters. De Faunaflat zal uiteindelijk, als het gebied klaar is opgenomen worden in een van de houtwallen die in het gebied gerealiseerd worden. Het natuurgebied grenst aan de nieuwbouwwijk Veenendaal Oost. De betonen bovenkant is ontworpen voor steen- en kerkuilen met daarbovenop een ooievaarsnest. Onderin zit een inspectieluik die toegang geeft tot de binnen kern om de vleermuizen te kunnen tellen en observeren. Er zijn nestkasten geplaatst voor onder andere de torenvalk, de gekraagde roodstaart, ringmussen, huismussen en koolmezen.