IN ONTWIKKELING

Faunaflat in Boekelo

Door een groep bewoners van Boekelo is het initiatief genomen om in het dorp een Faunaflat te realiseren. In het najaar van 2012 wordt de halbaarheid van het initiatief verder onderzocht. Voorlopig is gedacht om de Faunaflat te plaatsen bij de entree van de Bleekerij, een oude industrieterrein grenzend aan de dorpskern dat is her-ontwikkelt voor woningbouw.

 

 

Romeinse wachttoren

In opdracht van de gemeente Bodegraven hebben wij gekeken naar de mogelijkheid om in de nieuwbouwwijk Weideveld een Faunaflat te plaatsen. Weideveld is een nieuw woongebied van zo’n 760 woningen ten zuidoosten van de bestaande kern van Bodegraven. Het plangebied ligt op de overgang van de oeverwal van de Oude Rijn en het veenweidelandschap van het Groene Hart. Het gebied is rijk aan archiologische vondsten uit de Romeinse tijd. Bodegraven was onderdeel van de Limes, de noordelijke grens van de Romeinse Rijk. Waarscheinlijk heeft in Bodegraven en castellum of wachtpost gestaan. Weideland grenst aan de Limes fietsroute. Wij hebben de kop van de Faunaflat zo vormgegeven dat het geheel de associatie opwekt met een Romeinse wachttoren.